Informasi Terkini

Koperasi Yayasan Usaha Maju Sabah Berhad atau KO-YUM dengan kerjasama Unit Tabung Darah Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu telah menganjurkan Kempen Derma Darah.  Kempen setengah hari ini telah diadakan pada 10 Ogos 2017 bermula pada jam 09.00 pagi hingga 01.30 petang di Ruang Legar, Wisma Pertanian Sabah, Kota Kinabalu. Kempen pada kali ini telah melebihi sasaran dengan kutipan sebanyak 33 pain darah berbanding sasaran kutipan 30 pain.  Para penderma adalah terdiri daripada warga YUM serta warga KPIM dan yang selebihnya adalah daripada orang awam.

Tahniah dan terima kasih kepada semua individu yang telah menderma darah.