Pengenalan

Cawangan Beluran telah mula beroperasi pada tahun 1990 tetapi kemudian digabungkan dengan Cawangan Sandakan pada Mei 2003 kemudian dibuka semula pada Mei 2006.   Pusat awal ditubuhkan pada Julai 1990 ialah Pusat Sungai-Sungai  manakala  pusat  ditubuhkan  semasa  pembukaan  semula  pada 2006 ialah Kg. Muanad 1 dan Keramat. Kawasan Operasi meliputi sekitar daerah Beluran iaitu 32 buah kampong di DUN N.40 Labuk dan 3 buah kampong terletak di DUN N.41 Gum-gum.

 

 LOKASI PEJABAT

                                      

                                                       Tingkat 1, Lot C, Blok 4

                                                       Kedai SEDCO, Beluran

                                                          Tel/Fax: 089 512185

                                             E-mel :

 

KAKITANGAN

JUS TUKUNG

PENGURUS CAWANGAN ( N32 )

E-mel :

NADIS TERANCE

PEGAWAI PINJAMAN ( N27 )

E-mel :

ANDINIAH MANSAH

PENYELIA PINJAMAN ( N19 )

E-mel :

JUMATIA TUKUNG

KERANI AKAUN ( 17 )

E-mel :

 

 PENCAPAIAN KUMULATIF SETAKAT 31 DISEMBER 2018

KEAHLIAN 697
PINJAMAN RM 8,494,800
BILANGAN PUSAT 45
BILANGAN KAMPUNG 39