Kakitangan Berpindah Tempat Bertugas

Nama
Jawatan
Dari
Ke
Tarikh Lapor Diri
Pn. Suferra Diness
Kerani Akaun
Cawangan Telupid
Unit Kewangan dan Akaun, Ibu Pejabat
15 Julai 2019