Pengenalan

Cawangan   Keningau   telah   beroperasi   hampir   23   tahun   iaitu   semenjak penghujung tahun 1989.   Ketika itu YUM bermula sebagai Projek Usahamaju. Pengurus  Cawangan  yang  pertama  ialah  En.  Ismail  Habib  Abidin  dan  En. Romanus Goeffry. Pada peringkat awal, YUM beroperasi di dua buah cawangan iaitu Cawangan Sook dan Cawangan Bingkor. Setahun kemudian, dua cawangan ini digabungkan menjadi Cawangan Keningau. Kawasan operasi Keningau meliputi kawasan Dewan Undangan Negeri Bingkor, Liawan, sebahagian Melalap dan juga Sook.

 

LOKASI PEJABAT

 

Blok D, Tingkat 2, Lot 5.0

Plaza Keningau, Jalan OKK Sodomon

Keningau.

Tel/Fax :  087 337408

E-mel :

 

KAKITANGAN

       

 

HJ. RABIDIN DAMIT

PENGURUS CAWANGAN ( N41 )

E-mel :

 

LAGIMAN MUDA

PEGAWAI PINJAMAN ( N27 )

E-mel :                                                                          

TANGYUN SAMUDIN

PEGAWAI PINJAMAN ( N27 )

E-mel :

MERIOUS ELANG

PEGAWAI PINJAMAN ( N27 )

E-mel :  

LIUSI GADIMBUN

PENYELIA PINJAMAN ( N19 )

E-mel :

ISMEZAH TAMIN

PENYELIA PINJAMAN ( N19 )

E-mel :

FANDDY JAMIRIN

PENYELIA PINJAMAN ( N19 )

E-mel :

JILL PRESCA PAUL

PENYELIA PINJAMAN ( N19 )

E-mel :

KG Mzulfiqar

MOHD. ZULFIQAR BIN IBRAHIM

PENYELIA PINJAMAN  ( N19 )

E-mel : 

JHONY LUCAS

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

JONES PORINGIN

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

JERRY JEROME

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

NORA MAJILIS

KERANI AKAUN ( N22 )

E-mel :

 

MOHD. FAUZI ABDUL LIA

KERANI AKAUN ( N19 )

E-mel :

KG Renaldy

 

RENALDY CHRISTOPHER

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

KG Jilorick Justin

 

JILORICK JUSTIN

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

KG Willibrord Kimir

 

WILLIBRORD KIMIR

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

NORLIA JAYA

KERANI AKAUN ( N17 )

E-mel :

 

 PENCAPAIAN KUMULATIF SETAKAT 31 DISEMBER 2018

KEAHLIAN 4,125
PINJAMAN RM 66,895,200
BILANGAN PUSAT 235
BILANGAN KAMPUNG 169