Pengenalan

Cawangan   Nabawan   telah   mula   beroperasi   sejak   Jun   1990   oleh   seorang Pengurus Cawangan iaitu En. Abdon@Nasir Ambikin dan pada bulan November 1990  2 orang kakitangan tambahan (PP) telah diambil.   Pusat pertama yang  ditubuhkan adalah di Kg. Loboh dengan pengambilan 5 orang ahli.   Kawasan operasi YUM terletak di DUN N.38 Nabawan.

  

LOKASI PEJABAT

 Bangunan Majlis Daerah Nabawan

Nabawan

Tel/Fax : 087 366802     

E-mel :  

 

 KAKITANGAN

 

MANING AMBIKIN

PENGURUS CAWANGAN ( N32 )

E-mel :                                                                               

RUSININAH MAJILON

PEGAWAI PINJAMAN ( N27 )

E-mel :

SAMSUDIN ANTUN

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

HAZWAN RUNAH

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

Masboy2 

MASBOY BIN MASAG

PENYELIA PINJAMAN (N19)

E-mel : 

 

 PENCAPAIAN KUMULATIF SETAKAT 31 DISEMBER 2018

KEAHLIAN 865
PINJAMAN RM 10,011,200
BILANGAN PUSAT 96
BILANGAN KAMPUNG 39