Pengenalan

Cawangan Kota Belud asalnya melibatkan cawangan Kedamaian, Tempasuk dan Usukan yang masing-masing dibuka oleh En. Fred Juhim, En. Mujahid Khatib dan En. Marcellus Limpat pada akhir tahun 1989. Pada pertengahan tahun 1993 cawangan-cawangan ini telah digabungkan menjadi Cawangan Kota Belud. Pada masa ini cawangan ditadbir oleh En.Jasni Sanggul dan dibantu oleh 10 orang kakitangan. Kawasan operasi melibatkan DUN N6 Tempasuk, N7 Kadamaian dan N8 Usukan.

 

LOKASI PEJABAT

                              

 

Tingkat 1, Blok E, Lot 5

Yick Ming Commercial Center

Kota Belud

Tel / Faks : 088 975520

E-mel :

 

 

KAKITANGAN

Jasni Sanggul

Pengurus Cawangan ( N41 )

E-mel :                     

Rose Satoh

Pegawai Pinjaman ( N27 )

E-mel :

Abdul Rajak Ibrahim

Pegawai Pinjaman ( N27 )

E-mel :

Mairon Motuoh

Penyelia Pinjaman ( N22 )

E-mel :


George Simbun

Penyelia Pinjaman ( N22 )

E-mel :

Pezol Tinsuk

Penyelia Pinjaman ( N22 )

E-mel :

Jupili Gomburus

Penyelia Pinjaman ( N22 )

E-mel :

Josen Gimbun

Penyelia Pinjaman ( N22 )

E-mel :

Jaip Ajim

Penyelia Pinjaman ( N19 )

E-mel :

Muhammad Imar

Penyelia Pinjaman ( N19 )

E-mel :

 

 

 

 

 

Shahrul Nizam Bin Mastun

Penyelia Pinjaman( N19 )

E-mel : 

 

 

Denis Bin Jabberi

Penyelia Pinjaman Kontrak ( N19 )

E-mel :

 

 

 

Emmely Elvira Jannica Jaiting

Penyelia Pinjaman Kontrak ( N19 )

E-mel :

 

Jamaria Ajim

Kerani Akaun ( N22 )

E-mel :

 

PENCAPAIAN KUMULATIF SETAKAT 31 JULAI 2019

KEAHLIAN 3,786
PINJAMAN RM 58,553,300
BILANGAN PUSAT 218
BILANGAN KAMPUNG 164