Pengenalan

Cawangan Kota Marudu bermula sebagai projek perintis Projek Usahamaju yang dilaksanakan bersama oleh IDS dan KPD pada bulan Mei 1988 untuk tempoh setahun. Kakitangan pada masa itu ialah En. Freddy Rantau sebagai Pengurus Projek, En. Abdul Hamid Sani. En. Ajik Atou, En. Fred Juhim, Pn. Rainah Kundapit dan Pn. Salumie Kundahal. Sebanyak 6 kampung dan 11 pusat telah dibuka iaitu 6   pusat   wanita   dan   5   pusat   lelaki   di   Kg.   Korongkom,   Kg.   Kampar,   Kg. Sumbilingon, Kg. Sungoi, Kg. Soronsob dan Kg. Bukit Lalang.

Selepas  setahun,  Projek  Usaha  Maju  telah  dikembangkan  ke  seluruh  negeri Sabah bermula pada November 1989. Cawangan Kota Marudu merupakan cawangan pertama yang ditubuhkan dengan En. Ajik Atou selaku Pengurus Cawangan   pertama   dan   hanya   mengambil   ahli   wanita   sahaja.   Sambutan penduduk di daerah Kota Marudu semakin menggalakkan maka operasi semakin meluas dengan penggabungan Cawangan Kecil Tandek dengan Cawangan Kota Marudu. 

 

 LOKASI PEJABAT

Lot 25, Taman WTK, Phase II

Jalan Tandek, Kota Marudu

Tel/Faks : 088 661563

E-mel :

 

KAKITANGAN

Zakirun

ZAKIRON KULIM

PENGURUS CAWANGAN ( N41 )                                      

E-mel :

Rainah

RAINAH KUNDAPIT

PEGAWAI PINJAMAN ( N27 )

E-mel :

julis1

JULIS MAJUNTAP

PEGAWAI PINJAMAN ( N27 )

E-mel :

Same

SAME KUNDAHAR

PENYELIA PINJAMAN ( N19 )

E-mel :

Mastun

MASTUN BARUN

PENYELIA PINJAMAN ( N22 )

E-mel :

Mohamad

MOHAMAD BOLEH

PENYELIA PINJAMAN ( N22 )

E-mel :

Ahmad

AHMAD TANJUNG

PENYELIA PINJAMAN  ( N19 )

E-mel :

Zuamin

ZUAMIN SULAIMAN

PENYELIA PINJAMAN ( N19 )

E-mel :

Assyamohidin

ASSYAMOHIDDIN DAMIT

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

Mickron

MICKRON JIMAL

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

KM Brayon Ebin

RECFCM BRAYON EBIN

PENYELIA PINJAMAN ( N19 )

E-mel :

Shukri

MOHD. SHUKRI ASMARA

PENYELIA PINJAMAN KONTRAK ( N19 )

E-mel :

 Jealithy

JEALITHY SUIBIN

KERANI AKAUN ( N22 )

E-mel :

Jaidah

JAIDAH TANJUNG

KERANI AKAUN ( N17 )

E-mel :

 

PENCAPAIAN KUMULATIF SETAKAT 31 JULAI 2019

KEAHLIAN  3,016
PINJAMAN  RM 56,636,900
BILANGAN PUSAT  239
BILANGAN KAMPUNG  150

 

 






View Larger Map