Nama Jawatan   : 

Pengurus Cawangan,

Gred N41 

Pegawai Sistem Maklumat,

Gred F41

Penyelia Pinjaman,

Gred N19

Bil. Kekosongan :  Satu (1) Satu (1) Satu (1)
Tarikh Tutup      :  31 Mei 2019 31 Mei 2019 31 Mei 2019

 

Muat turun Borang Permohonan Kerja YUM