Bil.  Jawatan  Kekosongan   Tarikh Tutup

 1.

2.

3.

4.

 Pengurus Operasi (Gred N44)

 Pegawai Sistem (Gred F41)

 Pembantu Pejabat (Gred N3)

 Pemandu (Gred N3)

 1

1

1

1

 31 Disember 2018

 31 Januari 2019

 31 Disember 2018

 31 Januari 2019

 

 

  Muat turun Borang Permohonan Kerja YUM