Nama Jawatan   : 

Kerani Akaun,

Gred W17

Pegawai Sistem Maklumat,

Gred F41

Bil. Kekosongan :  Satu (1) Satu (1)
Tarikh Tutup      :  31 Julai 2019 31 Julai 2019

 

Muat turun Borang Permohonan Kerja YUM