BAHAGIAN PEMBANGUNAN BAHAGIAN OPERASI BAHAGIAN PERANCANGAN
     
     
EN. JAYARI HJ MISUARI EN. ANDREW RICHARD EN. ROSELI SINDONG
Penolong Pengarah Urusan Penolong Pengarah Urusan Penolong Pengarah Urusan
(Pembangunan) (Operasi) (Perancangan)

 

KETUA-KETUA UNIT

UNIT PENTADBIRAN DAN PERJAWATAN  UNIT KEWANGAN DAN AKAUN UNIT LATIHAN
     
EN. AIRON ANTHONY  PUAN FLORIA TALIBAN  PUAN APRIL SUSAN ROLAND
Pengurus Pentadbiran & Perjawatan  Ketua Akauntan Pengurus Latihan
     
UNIT AUDIT DALAMAN UNIT PERANCANGAN DAN KAJIAN UNIT SISTEM DAN MAKLUMAT
     
     
EN. RAIFIN DAWAT   EN.ALOYSIUS DALINSING EN. JASON CHIN 
Pengurus Audit Dalaman Pengurus Perancangan   Pengurus
  (Perancangan dan Kajian) Sistem Maklumat 
     
  UNIT PEMANTAUAN PROJEK UNIT DATA DAN PERANGKAAN
   
  EN. LOIS PETRUS CIK NORIFAH HJ. ROGER
  Pegawai Perancangan Pegawai Perancangan
  (Pengawasan Projek) (Data dan Perangkaan)
     
UNIT KEUSAHAWANAN DAN PEMASARAN UNIT TABUNG UNIT PROGRAM KHAS
 
EN. HASAN HJ. AHMAD EN. ARIMI SIDEK CIK DAISY LIVINU
Pengurus Pembangunan Pengurus Pembangunan Pegawai Pembangunan
(Keusahawanan dan Pemasaran) (Tabung) (Program Khas)
     
UNIT KAWALAN TUNGGAKAN  WILAYAH BARAT  UNIT KEAHLIAN DAN PINJAMAN 
      
EN. BINDAI SANDAU  EN. POLIMUN TUNSUK  EN. JOHN PANSIOL 
Pengurus Operasi  Pengurus Operasi  Pengurus Operasi 
 (Kutipan dan Kawalan Kredit) (Wilayah Barat) 
(Keahlian dan Pinjaman) 
     
WILAYAH UTARA WILAYAH TIMUR WILAYAH PEDALAMAN
EN. SIBIL ULI PN. SHARINI SAHAT EN. CONSTANTINE MICHAEL
Pengurus Operasi Pengurus Operasi Pengurus Operasi
(Wilayah Utara) (Wilayah Timur) (Wilayah Pedalaman)