YUM dengan kerjasama IXCHEL Corporation (M) Sdn. Bhd telah menganjurkan Kursus Pengurusan Kewangan Perniagaan kepada ahli-ahli Cawangan Keningau pada 15 hingga 16 Julai 2019 iaitu selama 2 hari.  Kursus ini telah diadakan di Hotel Perkasa, Keningau dan dihadiri seramai 60 orang peserta.

Antara modul-modul yang disampaikan adalah seperti berikut:

1.  Memahami Konsep, Hasil, Kos dan Belanja

2.  Memahami dan Menghasilkan Laporan Kewangan

3.  Pengurusan Pendapatan

4.  Analisis Prestasi Perniagaan

5.  Pengurusan Pinjaman

6.  Topik Bonus

Kursus ini telah disampaikan oleh Dr. Suraya Hanim Binti Mokhtar, Pensyarah Kanan Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu Sarawak melalui kaedah ceramah, percambahan fikiran dan latihan individu dalam kumpulan.

Majlis Penutupan dan penyampaian sijil telah disempurnakan oleh En. Hassan Ahmad, Pengurus Pembangunan (Keusahawanan dan Pemasaran) yang turut dihadiri oleh Tuan Haji Rabidin Damit, Pengurus Cawangan Kenaingau.