Agihan Pinjaman Mengikut Sektor Ekonomi

Carta Agihan Pinjaman ini adalah berdasarkan kepada pengagihan pinjaman mengikut sektor ekonomi di negeri Sabah. Sektor Perniagaan Jual Beli merupakan sektor terbesar yang melibatkan pengagihan pinjaman sebanyak RM227.69 Juta (52%) diikuti oleh sektor pertanian sebanyak RM117.82 Juta (27%). Dua sektor ini merupakan sektor ekonomi yang begitu aktif dikalangan ahli YUM di negeri Sabah.