Agihan Pinjaman Mengikut Sektor Ekonomi

Carta Agihan Pinjaman ini adalah berdasarkan kepada pengagihan pinjaman mengikut sektor ekonomi di negeri Sabah. Sektor Perniagaan Jual Beli merupakan sektor terbesar yang melibatkan pengagihan pinjaman sebanyak RM177.808 Juta (49%) diikuti oleh sektor pertanian sebanyak RM90.833 Juta (25%). Dua sektor ini merupakan sektor ekonomi yang begitu aktif dikalangan ahli YUM di negeri Sabah.