Berita gembira kepada semua warga kerja YUM kerana pembayaran Bantuan Khas Kewangan sebanyak RM500.00 seorang akan dibayar kepada semua kakitangan yang layak pada 03 Februari 2017.