Visi

Menjadi Institusi Kredit Mikro Yang Mapan dan Unggul Dalam Meningkatkan Tahap Sosio Ekonomi Golongan Berpendapatan Rendah Di Negeri Sabah

 Misi

Melahirkan Usahawan Cemerlang menerusi  Program Kredit Mikro

 Objektif

  • Menyediakan Perkhidmatan Kredit Mikro yang mudah diakses oleh golongan berpendapatan rendah
  • Meningkatkan pendapatan isirumah melepasi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK)
  • Melahirkan ramai Usahawan Mikro
  • Mengupayakan pembangunan sosial ahli