Syarat am

  1. Warganegara Malaysia dan memiliki Kad Pengenalan.
  2. Berumur 18 tahuhingga 59 tahun.
  3. Mempunyai pendapatan kasar bulanan isrumah tidak melebihi RM4,000.00.
  4. Mendapat persetujuan suami/penjaga (kecuali ibu tunggal). 

 

Peraturan Pinjaman

  1. Menganggotai Pusat (Pusat adalah unit pentadbiran diperingkat Ahli/Peminjam).
  2. Menghadirsetiap Mesyuarat Pusat (MP)yang diadakan pada setiap minggu.
  3. Membayar Caj Pengurusan (CP) yang ditetapkan.
  4. Menyumbang ke dalaTabung Kecemasan mengikut kadar yang ditetapkan.
  5. MematuhPeraturan YUM yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa.