Agihan Pinjaman Mengikut Sektor Ekonomi

Carta Agihan Pinjaman ini adalah berdasarkan kepada pengagihan pinjaman mengikut sektor ekonomi di negeri Sabah. Sektor Perdagangan merupakan sektor terbesar yang melibatkan pengagihan pinjaman sebanyak RM259.68 Juta (52%) diikuti oleh sektor pertanian dan  perhutanan sebanyak RM133.46 Juta (27%). Dua sektor ini merupakan sektor ekonomi yang begitu aktif dikalangan ahli YUM di negeri Sabah.