Kakitangan Baharu - 1/2020

Bil Nama Jawatan Unit/Cawangan Mula Bertugas
1. Cik Noor Esnidzah bte Mohd. Sakkul Kerani Akaun Semporna 15/01/2020
2. Cik Nur Syafawani bte Mat Syet Pelatih Pegawai Sistem Unit Sistem, Ibu Pejabat 01/02/2020